La millor opció per al control d'Internet

És l’instrument ideal per a donar als pares i mares la tranquil·litat que els seus fills i filles no accediran des de l’escola a webs de continguts no autoritzats. Posa en mans del professorat l’eina idònia per a gestionar des de l’aula l’ús d’Internet i aprofitar-ne els beneficis docents.

SOLUCIÓ INNOVADORA

És una solució innovadora per a controlar i supervisar la navegació per internet dels alumnes a l'escola.

TRANQUILITAT

És l'instrument ideal per a donar als pares i mares la tranquilitat que els seus fills i filles no accediran des de l'escola a webs de continguts no autoritzats.

DELIMITAR ELS CONTINGUTS

Permet elaborar una llista de paraules permeses i una altra de paraules no autoritzades per a delimitar els continguts per als quals els alumnes podran navegar.SOLUCIÓ FLEXIBLE

És una solució flexible que permet definir perfils de seguretat més restrictius o més permissius en funció del grup del que es tracti.

TIPUS D'ARXIUS

Permet determinar quins tipus d'arxius es podran descarregar d'internet i quins no, evitant aixi tant la saturació de la xarxa com la descàrrega de continguts il.legals.

EINA IDÒNIA

Posa en mans del professorat l'eina idònia per a gestionar des de l'aula l'ús d'Internet i aprofitar-ne els beneficis docents.Característiques

NetsCutting és transparent als usuaris, només cal instal•lar un “client lleuger” en els equips que funciona sense que sigui necessària la intervenció de l’usuari.

NetsCutting facilita la feina d’introducció de dades dels alumnes important-les des d’arxius en format CSV.

NetsCutting confereix autonomia als docents per tal que puguin acotar l’accés a Internet des de l’aula i sense la intervenció de l’administrador del sistema informàtic.

NetsCutting ofereix diversitat de filtres disponibles per a determinar els continguts permesos i els bloquejats. Es poden establir criteris per paraules, per extensions d’arxius o per horari.

feature img
feature img

NetsCutting permet monitoritzar l’activitat dels alumnes en temps real amb la generació d’alarmes la visualització remota de l’escriptori de l’alumne i la generació d'informes de navegació.

La interfície d’usuari de NetsCutting ha estat simplificada al màxim per tal de fer-la intuïtiva i dotar-la d’un alt nivell d’usabilitat.

NetsCutting permet obrir o tancar els ports TCP/IP segons els serveis als que s’hagi d’accedir amb la possibilitat de fer-ho per a tots els alumnes o per a uns grups determinats.

NetsCutting dona la possibilitat de definir perfils de seguretat específics per a cada grup d’alumnes permetent per exemple que els grups de Batxillerat o Cicles Formatius tinguin un accés menys restrictiu que els grups de Primària o ESO.
feature img

BeneficisLes famílies resten tranquil•les sabent que els seus fills i filles no tenen possibilitat d’accedir a webs amb continguts per adults o no autoritzats.

Les famílies obtenen la garantia que els seus fills i filles no tenen accés a les xarxes socials, webs de jocs o altres webs de caràcter lúdic que els podrien distreure de les seves obligacions escolars.

Les famílies gaudeixen de la satisfacció de saber que els seus fills i filles aprenen a l’escola aprofitant els innumerables recursos didàctics que ofereix Internet.
L’escola 1x1 pot detectar si els alumnes reconfiguren els seus equips intentant connectar-se a Internet a través del seu telèfon mòbil o accedint a punts d’accés Wifi no autoritzats.

L’escola incrementa la qualitat del seus ensenyaments utilitzant les millors prestacions d’Internet sense riscos de que els alumnes en facin un ús incorrecte.

L’escola disposa del control sobre les descàrregues d’arxius que fan els alumnes la qual cosa permetrà mantenir la xarxa sense saturació i treballant al nivell de rendiment desitjat.

L’escola millora el rendiment de la seva infraestructura telemàtica repartint l‘ample de banda entre els diversos equips i centralitzant les connexions a Internet a través del servidor intermediari en que es basa NetsCutting.
Els docents poden decidir des de l’aula i en qualsevol moment si obren o tanquen Internet per al grup amb el que estan fent classe.

Els docents poden escollir des de l’aula i en qualsevol moment quins són els continguts pels que es vol permetre o bloquejar la navegació per Internet.

Els docents poden supervisar l’activitat dels alumnes connectant amb les pantalles dels seus equips i visualitzant el que estan fent.

Els docents són alertats si algun dels alumnes es connecta a Internet per mitjans que no siguin els de l’escola.

Contacte

Si vols més informació sobre NetsCutting o sol·licitar una demostració presencial del seu funcionament, omple el formulari i et respondrem així que ens sigui possible.

Barcelona, Espanya | Palo Alto, USA

+34 617 74 26 36 | +1 (650) 307-4584

info@socialsmarthome.net